Swistar | Jak zjistit stav objednávky

Anketa

Plánujete v tomto roce investici do řezací – frézovací technologie?

Autorizovaný distributor XANITA

jvilaseca

Jak zjistit stav objednávky

Panel „OSOBNÍ MENU“ umožňuje pod odkazy „moje objednávky“, resp. „moje zakázky“ zobrazit stav objednávek v našem informačním systému.
Kliknutím na odkaz „moje objednávky“ se Vám zobrazí seznam Vašich objednávek (ve kterém je možné podle definice parametrů dále vyhledávat). V řádku konkrétní objednávky je zobrazen její aktuální stav, který může nabývat hodnot Nezpracována/Přijata/Odmítnuta.

Popis stavů:
Nezpracována – je zobrazeno v případě, podléhají-li Vaše objednávky schválení naším obchodním oddělením, které ještě Váš požadavek nezpracovalo.
Přijata – zobrazeno v případě, že naše obchodní oddělení akceptovalo Vaši objednávku anebo byla přímo vytvořena zakázka v našem informačním systému (dle úrovně uživatelských oprávnění). Kliknutím na odkaz „přijata“ je možné zobrazit detail realizace zakázky (viz níže).
Odmítnuta – zobrazeno v případě zamítnutí Vaší objednávky.

Kliknutím na odkaz „moje zakázky“ v panelu osobního menu je možné zobrazit seznam zakázek, které byly/jsou u nás zpracovávány. V zakázkách je možné dle nabídnutých parametrů vyhledávat.

Chcete-li si zobrazit detailní informace jednotlivých zakázek, klikněte na odkaz jejího označení. Zobrazí se Vám položková evidence, včetně příznaků aktuální rozpracovanosti – tato je symbolizována ikonami v pravé části řádku položky (jejich význam je zobrazen, přejedete-li kurzorem myši po zvoleném symbolu). Jednotlivé ikony symbolizující zpracovávané/vystavené doklady v našem informačním systému umožňují právě tyto doklady zobrazit (dle přidělených uživatelských práv) – takto si například pod ikonou „D“ můžete zobrazit dodací list ukazující termín, kdy bylo zboží expedováno a termín dodání, apod.
V košíku není žádné zboží

SWISTAR.cz

akce právě probíhá ...

xxxxxxxxx